DWHC: update kokmeeuwen sterfte

Het is intussen duidelijk dat er sprake is van verhoogde sterfte door hoogpathogene vogelgriep (HPAI) onder met name kokmeeuwen. Half februari berichtten het DWHC en partnerorganisaties al over de signalen die hierop wezen (https://dwhc.nl/alert-op-vogelgriep-bij-kokmeeuwen/). Vooral op slaapplaatsen en in broedkolonies kunnen zich kwetsbare situaties voordoen doordat grote aantallen vogels hier dicht opeen verblijven met veel mogelijkheden voor virusoverdracht.

>> lees verder