Uw steun is welkom!

De Stichting reddingsTeam zeedieren is financieel afhankelijk van eigen inkomsten en giften. Is onze werking u genegen, dan kan u ons steunen.