Je hebt een dier gevonden

Registreer je vondst op waarneming.nl

Waarneming.nl is het grootste natuurplatform van Nederland en België. Zij willen iedereen in staat stellen om via het internet natuurwaarnemingen op te slaan en te delen. Dit doet men om de natuurrijkdom vast te leggen voor nu én voor de toekomst.

Voeg zeker enkele foto’s toe aan je melding, je helpt er de wetenschappelijke opvolging mee!

>> naar waarneming.nl

Levende zeehond

 • Blijf op afstand en houd ook omstanders op afstand (bij voorkeur minimaal 30m);
 • Houd honden aan de lijn en uit de buurt van de zeehond;
 • Jaag de zeehond niet het water in;
 • Meld de zeehond bij ReddingsTeam Zeedieren of noodnummer 144, de vrijwilligers weten wat zij moeten doen en volg hun instructies op; Kijk wel uit, een angstige zeehond kan flink bijten!

Levende bruinvis/dolfijn

 • Houdt het blaasgat boven op de kop vrij. Hiermee haalt het dier adem
 • Voorkom extra stress door honden en mensen op een ruime afstand te houden
 • Koel het dier met water en natte doeken en probeer het dier te beschermen tegen de zon door schaduw te creëren
 • Bel het noodnummer van SOS Dolfijn 06-65098576
 • Denk om eigen veiligheid:
  • let op voor onderkoeling.
  • Dolfijnen hebben tevens scherpe tanden en een krachtige staart waarmee een dier slaat
 • Maximaal 2 personen bij het dier. Praat en beweeg rustig!
 • De 1e persoon die bij het dier was, is en blijft bij het dier om stress te vermijden.

Een dood dier

 • Kom niet aan het dode dier;
 • Houd honden en kinderen op afstand;
 • Na een melding komt RTZ het dode zee(zoog)dier zo spoedig mogelijk ophalen.

Zeeschildpad

Neem direct contact op met ofwel

 • Stichting ReddingsTeam Zeedieren (RTZ)+31 (0)6 83 43 14 59
 • Diergaarde Blijdorp te Rotterdam Diergaarde Blijdorp te Rotterdam
  • 0900-1857, optie 7, of
  • Mark de Boer 06-12747970)
 • Alarmnummer dieren in nood 144

Wat kan jij al doen?

 • Vochtig houden: je kunt de zeeschildpad bijvoorbeeld in een in zeewater gedrenkte doek wikkelen als deze voorhanden is.
 • Zorg ervoor dat de neusgaten van het dier vrij blijven.
 • Houdt daarnaast de ogen van de zeeschildpad vochtig door er regelmatig zeewater in te druppelen.
 • Voorkom grote temperatuurveranderingen
 • Zet het dier niet in een verwarmde omgeving omdat grote temperatuurveranderingen zeeschildpadden fataal zijn!

Zeepaardje

Neem direct contact op met ofwel

 • Stichting ReddingsTeam Zeedieren (RTZ)+31 (0)6 83 43 14 59
 • Diergaarde Blijdorp te Rotterdam
  • 0900-1857, optie 7, of
  • Mark de Boer 06-12747970)
 • Voor een dier op Texel: Bel Ecomare Texel (0222-317741). In overleg wordt gekeken naar de mogelijkheden het dier op te vangen.
 • Alarmnummer dieren in nood 144

Wat kan jij al doen?

 • Vind je een levend zeepaardje, doe hem dan met zeewater in het zakje.
 • Zet het dier niet in een verwarmde omgeving omdat grote temperatuurveranderingen zeepaardjes fataal zijn!