Stichting Dierenlot: update vogelgriep

Behalve wilde vogels, kunnen ook zoogdieren besmet worden met hoog-pathogeen vogelgriepvirus. In de huidige uitbraak is het virus vastgesteld in de volgende wilde zoogdiersoorten in Nederland: vos, bunzing, otter, en das. In Duitsland ook bij de gewone zeehond. Net zoals bij wilde vogels, vertonen besmette zoogdieren vaak ook hersenverschijnselen: in rondjes lopen, verlies van evenwicht, kop scheef houden.

De afgelopen dagen zijn verschillende dode zeevogels gevonden met verschijnselen van vogelgriep, waaronder Grote Sterns, Visdieven en jan-van-genten. Ook worden er nog steeds veel dode en zieke ganzen aangetroffen. Volgens diverse wetenschappers waaronder prof. dr. Thijs Kuiken lijkt vogelgriep hiermee endemisch te zijn waardoor het dus het hele jaar kan opduiken. Dit betekent extra opletten voor dierenhulpverleners, die toch al enorm druk zijn met het redden van verweesde wilde vogels in het broedseizoen.

Omdat de aanwezigheid van hoog-pathogene vogelgriep overlapt met de periode waarin jonge wilde dieren worden grootgebracht, is het ook mogelijk dat zij besmet raken. Dit kan gebeuren bij watervogels zoals grauwe ganzen, die door volwassen vogels besmet worden. Het kan ook gebeuren bij roofvogels zoals zeearenden en slechtvalken, en zoogdieren zoals vossen, die door hun ouders met karkassen van besmette vogels gevoerd worden.

Dierenhulpverleners moeten dus met het volgende extra rekening houden:

Hoog-pathogene vogelgriep ook in voorjaar en zomer: Het virus zal de komende maanden aanwezig blijven. Houd er rekening mee dat dieren die voor opvang worden aangeboden vogelgriep kunnen hebben.

Hoog-pathogene vogelgriep jan-van-genten: onder jan-van-genten, die in grote getale broeden in Schotland en Canada, is grote sterfte waargenomen in de afgelopen weken, en hoog-pathogeen vogelgriepvirus is vastgesteld als oorzaak. Bij die uitbraken worden ook grote jagers en grote mantelmeeuwen met vogelgriep gerapporteerd. Jan-van-genten hebben een groot verspreidingsgebied, en de afgelopen dagen zijn er zieke jan-van-genten binnengekomen in opvangcentra langs de Nederlandse kust (Friesland, Texel, Den Helder, Den Haag). Houd er rekening mee dat deze jan-van-genten vogelgriep kunnen hebben.

Hoog-pathogene vogelgriep in jonge vossen en andere wilde zoogdieren: Er worden steeds meer vossen met hoog-pathogene vogelgriep aangeboden voor opvang, vooral jonge dieren. Vaak vertonen ze hersenverschijnselen. Ook andere wilde zoogdieren, zoals bunzing, das, otter, wasbeerhond, zeehond, kunnen vogelgriep hebben. De verschijnselen lijken soms op vergiftiging of hondsdolheid. Houd er ook rekening mee dat deze dieren vogelgriep kunnen hebben.

Maak voor een goede inschatting en handelswijze gebruik van onze handvatten voor vogelgriep.