Bruinviskalf Brouwersdam

Brouwersdam, 2 juni 2022 – melding voor RTZ Nederland van een dood bruinviskalf bij de Brouwersdam. Het kadaver werd geborgen en de Faculteit Diergeneeskunde werd gecontacteerd om te horen of zij geïnteresseerd zijn in verder onderzoek.