Bruinviskalf Brouwersdam

Brouwersdam, 30 mei 2022 – Op het strandje bij Brouwersdam/’t Gorsje is vanavond een bruinviskalfje dood aangetroffen. Het vrouwtje is mogelijk nog maar één tot enkele dagen oud. Zelfs de snorharen en een stukje van de navelstreng waren nog zichtbaar aanwezig. Het diertje is ongeveer 70 cm groot en van het strand gehaald door RTZ Goeree-Overflakkee.

Het geboorteseizoen van de bruinvissen loopt doorgaans van mei t/m september met een piek in de maanden juni/juli. Na de geboorte is een kalf maandenlang volledig afhankelijk van het moederdier om te overleven. Zonder het moederdier zijn de overlevingskansen nihil en in het wild kan er veel gebeuren waardoor moeder en kalf elkaar verliezen. Het kalfje wordt overgebracht naar de Faculteit Diergeneeskunde aan de Universiteit Utrecht waar onderzoek gaat plaats vinden. Hopelijk geeft dit meer helderheid op de doodsoorzaak.

Vind jij een bruinvis op het strand? Meld het dan bij SOS Dolfijn. Vind je het dier levend aangespoeld? Zet het dier dan niet terug in zee. Het dier heeft hulp nodig. Hou het dier nat met water of natte doeken maar voorkom dat er water of zand in het blaasgat komt. Zorg voor rust door mensen en honden op afstand te houden en bel SOS Dolfijn via het noodnummer 06-65098576.

Lianne van Selm bedankt voor de melding en de beelden en hulpverleners dank voor het snel ter plaatse zijn.

foto credits: RTZ Goeree – Overflakkee
tekst credits: SOS Dolfijn