Verslag levende bruinvis Ameland

De bruinvis die op woensdag 18 augustus levend aanspoelde bij ons op Ameland was ziek. Dat blijkt uit de eerste bevindingen van het onderzoek dat is uitgevoerd aan de Faculteit Diergeneeskunde van de Universiteit Utrecht.

Vorige week woensdag werd de bruinvis in de ochtend gevonden – zie melding. De vinders sloegen direct alarm bij Stichting SOS Dolfijn die vervolgens RTZ&DA Ameland inschakelde.

Uit het onderzoek bleek dat de bruinvis een groot aantal parasieten in maag, oren en longen had. Ook kampte het dier met een longontsteking en mogelijk ontsteking van de lever. Het dier had nog maar een matige bespiering en vetreserves doordat het minder voedsel heeft kunnen vinden door de ziekten. Verder waren er uitgebreide bloedingen in de ‘blubber’ aan de gehele onderzijde van de bruinvis, wat een gevolg is van het levend stranden.

SOS Dolfijn kan momenteel geen opvang bieden aan gestrande bruinvissen of dolfijnen, tot het nieuwe opvangcentrum geopend is. Hulpopties zijn tot dan beperkt tot een dier laten inslapen of terug naar open zee begeleiden. Omdat er hoop was dat de bruinvis misschien nog een klein kansje van overleven had, werd geprobeerd om het dier terug te helpen naar zee. Maar al kort nadat onze hulpverlening op gang kwam overleed de bruinvis onder onze handen.

Uit onderzoek van Marien Bioloog Mardik Leopold van Wageningen Marine Research (Den Helder), blijkt dat in de zomermaanden relatief veel uitgehongerde jonge bruinvissen op de kust stranden. Dit terwijl er dan voldoende prooivis rondzwemt. Na tien jaar onderzoek aan bruinvismagen concludeerde Mardik dat het voornamelijk jonge dieren niet altijd lukt voldoende vette vis te vangen. De verklaring ligt volgens Leopold in een biologische beperking van deze kleine walvissoort: ‘Je verwacht dat dieren de energetisch meest gunstige prooien kiezen. Maar de jonge bruinvissen doen dat niet.’

Meer over dat onderzoek kun je hier lezen: https://edepot.wur.nl/375816