RTZ Zuidwest opgehaalde dieren

Nu einde van het jaar over enkele uren een feit  is kunnen we ook de balans opmaken van het aantal opgehaalde dieren van het afgelopen jaar door de mensen, welke allemaal vrijwillig werkzaam zijn bij RTZ/.  Deze mensen doen dat allemaal in eigen tijd en op eigen kosten of tegen een hele kleine vergoeding voor brandstof.

Een paar bijzonderheden waren wel de twee dode spitssnuitdolfijnen, de bultrug bij Vlissingen oost, de potvis in de Westerschelde en de Narwal die ons is gepasseerd.

De dieren welke door ons zijn opgehaald zijn  allemaal afkomstig van de Zeeuwse- en Zuid-Hollandse eilanden.  Er zijn 315 dode dieren opgehaald, o.a. 229 bruinvissen, 81 zeehonden en 2 mola mola’s. Daarnaast hebben we 92 zeehonden opgehaald die mogelijk een tweede kans hebben gekregen bij de opvangcentra en 1 levende bruinvis.

Alle levende dieren zijn overgebracht naar Aseal te Stellendam en/of Pieterburen en naar SOS Dolfijn. Over de gemaakt kilometers en de ingestoken tijd gaan we maar niets vertellen.

We willen een ieder bedanken die ons de dieren hebben gemeld, maar ook de hulp die we kregen van de mensen die werkzaam zijn op de stranden en aan de kust.

Namens RTZ / EHBZ wensen wij jullie een gezond en voorspoedig 2017 toe en laten we hopen dat we komend jaar niet zoveel dieren van de stranden hoeven te halen.

tekst en info: Jaap van der Hiele