Waddeneilanden overspoeld met dode bruinvissen

Sinds afgelopen donderdag wordt SOS Dolfijn overspoeld met meldingen over gestrande dode bruinvissen op de Waddeneilanden. Via de verschillende instanties op de eilanden waaronder Staatsbosbeheer Terschelling en Natuurmonumenten Schiermonnikoog komen de meldingen door. Op Ameland hebben vrijwilligers van de Dierenambulance Ameland er bijna een dagtaak aan om alle meldingen aan te nemen en de dieren van het strand te ruimen.

Vrijwel alle gemelde dieren betreffen volwassen bruinvissen die in staat van ontbinding verkeren. Ook zijn alle strandingen aan de noordzijde van de eilanden en met name op de eilanden Vlieland, Ameland, Terschelling en Schiermonnikoog. De aantallen aangespoelde bruinvissen lopen inmiddels ver in de tientallen.

Er staat al dagen een noordenwind waardoor dode dieren wellicht sneller meer naar de kust worden gedreven. Maar een dergelijke aantal gestrande bruinvissen binnen zo´n korte periode lijkt ongekend. Alle betrokken partijen vanaf de eilanden leveren zo nauwkeurig mogelijk de data aan bij SOS Dolfijn, die het verzamelt en doorgeeft aan de beheerder van de databank Walvisstrandingen.nl. In deze databank worden nauwkeurig alle strandingen van walvisachtigen bijgehouden. De bruinvis is één van de kleinste walvissoorten en vaste bewoner van de Noord- en Waddenzee.

Om te achterhalen wat deze plotse stijging van strandingen onder bruinvissen veroorzaakt, zal uitgebreider onderzoek nodig zijn. Tijdens de patrouille vluchten heeft de Kustwacht vandaag voor de Wadden nog meer dode bruinvissen waargenomen. Het is dan ook niet uitgesloten dat de komende dagen de aantallen nog zullen blijven oplopen. Of activiteiten in de Waddenzee een oorzaak zijn van de strandingen is nog niet bekend. Momenteel wordt er noord van de Wadden een windmolenpark aangelegd en is er afgelopen week een internationale oefening van de marine gestart. Dergelijke activiteiten kunnen een nadelig effect hebben op het leven van een bruinvis.