Rapportage bruinvissen Ameland

Op 15 en 21 juni zijn er twee Bruinvissen gestrand op Ameland. Deze zijn door RTZ & DA Ameland ingestuurd voor onderzoek.

Van de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht ontvingen wij de voorlopige conclusies van het onderzoek door Linde van Schalkwijk en haar team op deze twee dieren. (Hartelijk dank daarvoor!).

Bruinvis 15 juni
Dit was een volwassen mannetje van 135 cm lang en 35 kg zwaar. Ondanks zijn redelijke gewicht was de blubber laag erg gering, wat laat zien dat hij niet zo goed doorvoed was. Deze bruinvis had een hele erge longontsteking, onder andere door longwormen. Vooralsnog waren de longontsteking en vermagering de enige afwijkingen die met het blote oog zichtbaar waren. Om in te schatten of dit ernstig genoeg was om de stranding van de bruinvis te verklaren, en om nog op zoek te gaan naar eventuele andere infecties, is zoals gebruikte aanvullend onderzoek ingesteld. Onder andere zijn stukjes longweefsel op kweek gezet en zal de patholoog de organen nog onder de microscoop beoordelen. Dat laatste is vooral belangrijk om ziektes uit te sluiten, omdat niet alle infecties gemakkelijk met het blote oog te ontdekken zijn.

Bruinvis 21 juni
Dit was een juveniel mannetje van 117 cm lang en 22 kg zwaar. Deze bruinvis had recent niets gegeten en was sterk vermagerd. De meest opvallende bevinding was dat dit dier ernstige ontstekingen in meerdere organen had, waaronder in de longen en in de lever, vermoedelijk door een bacteriële infectie. Wanneer er een bacterie in het bloed terecht komt en zich verspreid over meerdere organen, noemen we dit een bloedvergiftiging (sepsis). Om deze diagnose met zekerheid te stellen, en om een eventuele oorsprong van de bloedvergiftiging te kunnen achterhalen, is er ook van dit dier aanvullend onderzoek ingezet. Er zal bacteriologisch onderzoek worden ingezet op de lever, longen en hersenen, en de patholoog zal de organen onder de microscoop beoordelen.

De uiteindelijke bevindingen van beide dieren gestrand te Ameland worden meegenomen in de jaarrapportage van het strandingsonderzoek van de Universiteit Utrecht. Voor meer informatie over het onderzoek, zie: https://www.uu.nl/onderzoek/strandingsonderzoek