Bruinvis Den Helder

Den Helder, 21 juli 2019 – Zondag 21 juli ontving RTZ Den Helder om 15:.43 uur een melding over een dode bruinvis onderaan de dijk, honderd meter voor Kaaphoofd, tussen Kaaphoofd en de Vuurtoren in. Het dier was al in verregaande staat van ontbinding.

Omdat het om een bruinviskalfje ging, is er contact opgenomen met de Faculteit Diergeneeskunde van Universiteit Utrecht in verband met een speciaal project: het verzamelen van alle jonge bruinvissen kleiner dan 80 cm (kalfjes en eventuele geaborteerde foetussen/neonaat sterfte), ook wanneer deze minder vers zijn.

De foto’s zijn beoordeeld door Lonneke IJsseldijk waarna er is besloten om het diertje niet over te brengen naar Utrecht. Hierop heeft Dierenambulance Den Helder – Hollands Kroon aan Ruud Koelewijn van Stichting Strandexploitatie Noordkop (SSN) gevraagd de bruinvis over te brengen naar de destructie. Het dier zou ná 18.00 uur worden opgehaald.