Nieuwe manden voor RTZ Nederland

In het najaar van 2018 werd er een verzoek ingediend bij stichting Dierenlot voor een gift of donatie voor de stichting Lenie ‘t Hart Zeehondenfonds voor de aanschaf van transportmanden voor de zeehonden.

Door stichting DierenLot werd de aanvraag goedgekeurd, dus kon de bestelling door naar Aangeenbrug’s Mandenmakerij te Lisse. Deze nieuwe transportmanden konden worden aangeschaft dankzij de gulle bijdrage van de donateurs van stichting DierenLot, waarvoor onze dank.

Begin 2019 werden maar liefst 20 nieuwe transportmanden voor de Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds afgeleverd in Middelburg bij onze voorzitter.

Deze nieuwe transportmanden zullen in bruikleen worden gegeven aan de mensen van het Reddings Team Zeedieren. De nieuwe transportmanden zullen de oude versleten manden gaan vervangen en zullen ook op extra plaatsen worden neergezet. Tevens zullen de manden worden voorzien van de letters R.T.Z.

Alle dierenambulances die rijden voor het Zeehondenfonds en Reddings Team Zeedieren zullen de nieuwe manden binnenkort in ontvangst mogen nemen.