Nieuwe Stichting ReddingsTeam Zeedieren

Gorinchem, 12 november 2016 – Tijdens het Landelijk Congres van Stichting DierenLot op 12 november is een nieuwe Stichting gepresenteerd: Stichting ReddingsTeam Zeedieren (RTZ). Het is de bedoeling dat deze stichting de vrijwilligers langs de Nederlandse kust en op de eilanden gaat ondersteunen en de communicatie tussen de diverse groepen dierenhulpverleners gaat coördineren.

Met deze nieuwe Stichting RTZ – opgericht door het bestuur van de Stichting Lenie ’t Hart Zeehondenfonds – wordt opnieuw een stevige structuur gecreëerd, die voor overheden, (natuur)organisaties en particulieren duidelijkheid geeft over de rol van de vrijwilligers in het reddingswerk. Er wordt gestreefd naar samenwerking met het landelijk meldnummer 144, waar iedereen een zeedier in nood kan melden. Die melding wordt dan meteen doorgegeven aan de dichtstbijzijnde lokale coördinator. Bewust is gekozen voor “zeedieren”, omdat naast hulpbehoevende zeehonden ook vaak bruinvissen, dolfijnen, zeeschildpadden, walvisachtigen en zeevogels gemeld en geholpen worden.

Vele tientallen ervaren vrijwilligers hebben zich al enthousiast aangesloten bij de Stichting RTZ. Zij hebben aangegeven dat ze behoefte hebben aan een overkoepelende structuur, die voor hen beschikbaar is om eventuele problemen op te lossen en die zorgt voor goede communicatie, zowel onderling als naar buiten. Dankzij de steun van Stichting DierenLot zijn al vier dierenambulances, een tractor en een terreinwagen aan diverse teams in bruikleen gegeven.

Theo de Wijs, coördinator van de teams in deze nieuwe Stichting:

“Iedereen is blij met deze ontwikkeling. Voor alle duidelijkheid: wij gaan niet over de opvang van de geredde dieren, al willen we natuurlijk wel weten wat er in opvangcentra met “onze” dieren wordt gedaan. Wij reageren op meldingen, vangen hulpbehoevende dieren, geven ze eerste hulp volgens protocol en brengen ze naar een daartoe bevoegde opvang, die voldoet aan de eisen van de wetgeving en die het vertrouwen heeft van de hulpverleners. Daarmee wordt het vrijwilligersnetwerk een zelfstandige organisatie, los van opvangcentra voor zeehonden, walvisachtigen en vogels.”

Lenie ’t Hart:

“Hiermee gaat een oude wens van mij in vervulling. De vrijwilligers in het veld doen fantastisch werk, maar wat er was gaan ontbreken was onderlinge communicatie en duidelijkheid over samenwerking, zowel met elkaar als met lokale en landelijke instanties. Dat is met Stichting RTZ veilig gesteld. Daarnaast worden opleidingen verzorgd voor nieuwe vrijwillige medewerk(st)ers om hun werkzaamheden met zeedieren op een verantwoorde wijze uit te kunnen voeren. Dit is echt hún Stichting!”